Privacy verklaring

Privacyverklaring

Bij A.R.T. Tandartsen hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

  • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. 
  • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten. 
  • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen mailings in het belang van uw mondgezondheid. 
  • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom voldoen wij aan de nieuwe normen van de Europese wet met betrekking tot gegevens bescherming (AVG). Dit houdt in dat we altijd ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens veilig te stellen en u op de juiste wijze zullen informeren hierover. U zult hierover van ons steeds vaker informatie krijgen en wij letten hier met het hele team op. Zo zijn uw gegevens nog beter beschermd. 

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens op te vragen en te laten verwijderen, denk hierbij aan uw patiëntendossier of röntgenfoto’s. Hier heeft u zelf de controle over. Wij houden de wettelijke bewaartermijn aan. 

Ook vragen wij u zo min mogelijk gegevens digitaal in te vullen via onze website en is het in-en uitschrijfformulier hierop aangepast. Deze gegevens gebruiken wij slechts om u in ons computersysteem te kunnen invoeren en u te kunnen contacteren voor de eerste afspraak. U beslist zelf of wij daaraan ook uw e-mail adres mogen toevoegen voor het doorsturen van een herinnering of verwijsbrief. Uw BSN en paspoortnummer zullen wij u persoonlijk aan de receptie vragen.

Onze nieuwe website is beveiligd volgens de laatste norm. 

Uw gegevens die wij indien nodig met de verwijzers uitwisselen zal uiteraard alleen met uw toestemming gebeuren. Hierbij gaat het om röntgenfoto’s en uw persoonsgegevens, zoals BSN. Zorgverleners zijn verplicht om het BSN te vermelden in hun correspondentie met betrekking tot de zorgverlening, een indicatiestelling of de verzekering van zorg. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 9 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Op dit moment kan het BSN in deze correspondentie dus niet worden weggelaten. Wij vragen u van tevoren wel om toestemming hiervoor. Telefonisch overleg met verwijzers over onze cliënten doen wij uitsluitend op een daarvoor geschikte plek.

U kunt ons altijd telefonisch bereiken voor verdere vragen over hoe wij omgaan met uw privacy.

Contact

A.R.T. Tandartsen
Stadsring 65F ( 4e )
3811 HN Amersfoort

T: 033-4611217
E: admin@arttandartsen.nl

321 519 72