Klachten

Uw tevredenheid als klant staat bij ons voorop. Wij doen er alles aan om te luisteren naar uw persoonlijke wensen en u daarbij de beste tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het erg op prijs als u dit met ons bespreekt, zodat wij samen tot een oplossing kunnen komen.

Wilt u laagdrempelig onafhankelijk advies over een klacht of informatie over een behandeling? Belt u dan met Tandheelkundig Informatiepunt TIP, tel: 0900 202 5012.  TIP is onafhankelijk en opgericht door de beroepsorganisatie KNMT.

Wij verzoeken u in onderstaande volgorde te handelen in het geval van een klacht;

1. Bespreek de klacht
Mocht u een klacht hebben, dan adviseren wij u om hierover in gesprek te gaan met uw behandelaar. Vaak lost dit al veel op. U kunt aangeven waar u niet tevreden over bent. Voor de behandelaar is het belangrijk te weten dat u niet tevreden bent en de behandelaar krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met u op te lossen.

2. Klacht melden
Als de behandelaar het probleem in uw ogen onvoldoende heeft opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal alle relevante informatie verzamelen en beoordelen. In een persoonlijk gesprek of telefonisch zullen wij  proberen een passende oplossing te vinden. Voor het indienen van een klacht vragen wij u gebruik te maken van het klachtenformulier op onze website. Wij kunnen het klachtenformulier ook per post aan u versturen.

3. Klacht indienen bij KNMT
Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u een formele klacht indienen bij het KNMT-klachtenregeling. Informatie vindt u op de website van de KNMT.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Klachtenformulier