Kwaliteit bij A.R.T. Tandartsen

– Alle tandartsen van A.R.T. Tandartsen zijn in Nederland opgeleid en BIG geregistreerd.
– De praktijk is medio 2015 ISO 9001 gecertificeerd.
– Onze behandelingen en procedures zijn gebaseerd op richtlijnen van de beroepsvereniging.

Om u de beste kwaliteit te leveren besteden wij veel aandacht aan onderstaande punten:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke verenigingen
  • Bij- en nascholing
  • Visitatie
  • Interne en externe audits
  • Intercollegiaal overleg
  • Lidmaatschap studiegroepen
  • Bijhouden van vakliteratuur