Behandelingen

Onze missie is het voorkomen van tandheelkundige problemen en dus het behouden van de eigen tanden en kiezen. Klik op onderstaande links om meer te weten te komen over onze behandelingen en werkwijze.

Tijdens de periodieke controle worden het gebit en het tandvlees gecontroleerd. Soms worden hierbij röntgenfoto’s gemaakt omdat met het oog niet alle mogelijke problemen zijn op te sporen. Röntgenfoto’s worden dikwijls door de assistente gemaakt, echter altijd op individuele indicatie van de tandarts.

Wanneer er beperkt tandsteen of aanslag aanwezig is, wordt dit tijdens de controle verwijderd door de tandarts of door een van onze preventie assistentes. Wanneer er een uitgebreidere reiniging nodig is, kan hier een aparte afspraak voor worden ingepland bij de preventie assistente of de mondhygiënist.

Bij kinderen wordt er tijdens de periodieke controle ook fluoride gegeven op indicatie. Wanneer er tijdens de periodieke controle blijkt dat er een behandeling nodig is dan wordt hier een aparte afspraak voor ingepland. Indien u wenst kunt u een schriftelijke begroting voor de behandeling bij ons opvragen.

Alles valt of staat bij een goede mondhygiëne. Bij een matig tot slechte mondhygiëne raakt het tandvlees ontstoken. Een slechte mondhygiëne zal ook de levensduur van vullingen, facings en kronen sterk negatief beïnvloeden. Het is daarom van groot belang de mondhygiëne op peil te krijgen en te houden. De preventie assistente zal uw gebit reinigen en u zo nodig instructie geven. Hierin zullen poetstechnieken en het gebruik van tandenstokers, ragers of flossdraad worden besproken. Wanneer door deze tandvleesontsteking ook het kaakbot aangetast is, kunnen wij u verwijzen naar de mondhygiënist. In onze praktijk is een zelfstandig werkende mondhygienist gevestigd.

Bij een behandeling zullen wij aan u vragen of u een verdoving wenst. Elke behandeling kan onder verdoving plaatsvinden. U heeft hier zelf de regie in handen.

Vullingen en wortelkanaalbehandelingen vinden plaats met cofferdam. Dit is een rubber “lapje” dat over de tand of kies wordt aangebracht. Dit is voor uw bescherming en voor het goed droog en schoon houden van de te behandelen tand of kies. Bij een wortelkanaalbehandeling maken wij gebruik van een behandelmicroscoop. In onze praktijk worden altijd witte vullingen gemaakt.

Uitgebreide informatie over behandelingen kunt u nalezen op www.allesoverhetgebit.nl of in de brochures. (brochures via ivoren kruis)

Wij hebben in de praktijk gekozen voor de thuisbleekmethode. Dit is een eenvoudige manier om de tanden en kiezen een aantal tinten lichter van kleur te maken zonder al te veel nadelige bijwerkingen. Wij geven u twee op maat gemaakte mondlepels, waarmee u de blekende gel in uw mond draagt. Voor een optimaal resultaat bleekt u ongeveer twee weken, een aantal uren per dag of ‘s nachts. Natuurlijk is dit afhankelijk van hoeveel er gebleekt dient te worden. De lepels zijn opnieuw te gebruiken. Mocht u de tanden opnieuw willen bleken, hoeft u alleen de blekende gel bij ons op te halen. Dit gaat wel altijd in overleg met de tandarts.

Op woensdag en donderdag hebben wij onze eigen tandtechnieker in huis. Zij heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd voor kronen en bruggen. Als een tand door bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of grote vulling is verzwakt, is later vaak een kroon nodig. Een kroon is een kapje van porselein dat over de tand wordt geschoven. Door rondom een kleine hoeveelheid tandweefsel te verwijderen, ontstaat er ruimte voor het porselein. Op deze manier kan op professionele wijze de kleur, stand en vorm van de tand of kies veranderen. Het voordeel is dat hiermee de tand wordt verstevigd door een kleur- en slijtvast materiaal.

Door middel van een brug kan een verloren tand of kies worden vervangen. Een brug bestaat uit een aantal kronen, die met elkaar verbonden zijn door een zwevende kroon.

Wij werken nauw samen met de volgende specialisaties:

  • implantologie ( implantaatbehandelingen )
  • endodontologie ( wortelkanaalbehandelingen )
  • parodontologie ( tandvleesontstekingen )
  • orthodontie ( beugelbehandeling )
  • gnathologie ( kaakgewrichtsklachten )
  • pedodontologie ( kindertandheelkunde )
  • mondhygiënist

Wij zullen u, indien gewenst, adviseren en eventueel (intern) verwijzen.

Angst wordt vooral veroorzaakt door negatieve ervaringen, het gevoel van onmacht en te weinig communicatie. Wij begrijpen dat de meeste mensen in meer of mindere mate spanning zullen voelen voor een tandartsbezoek. Wij zullen u daarom zoveel mogelijk van te voren vertellen wat wij gaan doen en proberen u zoveel mogelijk gerust te stellen.

Bent u erg bang of gespannen? Vertelt u het dan aan ons voor aanvang van de behandeling. Wij zullen hier dan nog extra rekening mee houden. Mochten bepaalde ingrepen gevoelig zijn, dan kunnen we u plaatselijk verdoven. Ook kunnen wij door middel van een zalf een voorverdoving te geven (om de verdoving te verdoven).

Wij hebben speciale aandacht voor de behandeling van kinderen. Door onze ruime ervaring hiermee en de rustige benadering van kinderen willen we kinderen een veilig gevoel geven. 

Wij raden aan om vanaf 1 jaar uw kind bij uw eigen controle mee te nemen. Uw kind raakt zo alvast vertrouwd met de tandarts en de omgeving. Vanaf 2 jaar voeren wij de periodieke controle uit. Voor kinderen is het belangrijk om tenminste 2 keer per jaar naar de tandarts te gaan. Kinderen zijn gevoeliger voor gaatjes en tanderosie dan volwassenen omdat hun glazuur nog niet volledig is uitgehard.
De kosten worden van 0 tot 18 jaar volledig vergoed uit de basisverzekering ( met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie ).

Indien er een behandeling moet worden uitgevoerd krijgt uw kind, indien gewenst, eerst een afspraak bij de preventieassistente. Tijdens deze afspraak werken we met de tell-show-do- methode, waarbij de behandeling op speelse wijze wordt uitgelegd en voorgedaan. Daarna zal de tandarts rustig de uiteindelijke behandeling kunnen uitvoeren, waarbij lokale verdoving zorgt voor een pijnloze behandeling.

Heeft u nog vragen over onze behandelingen? Bel ons dan op 033 – 4611217 of mail ons.