Tarieven en betalingsbeleid

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de declaratie staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld, dat landelijk door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt vastgesteld. Hierdoor heeft elke praktijk in Nederland dezelfde tarieven. De actuele informatie over de tarieven vindt u hieronder. 

Jeugdzorgtarieven
De kosten voor tandheelkundige zorg in de leeftijd van 0 tot 18 jaar worden volledig vergoed uit de basisverzekering (met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie).

Niet nagekomen afspraak
Een afspraak die u niet kunt nakomen, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Er worden kosten in rekening gebracht voor de voor u gereserveerde tijd wanneer u uw afspraak niet bent nagekomen. Het tarief dat wij hiervoor hanteren is € 10,- per 5 min. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wij sturen u 24 uur van tevoren een afspraakherinnering. Indien u een wijziging heeft in uw emailadres en/of telefoonnummer vragen wij u vriendelijk dit aan ons door te geven.

Declaratie via Infomedics

Bent u verzekerd voor de tandarts? Dan kan Infomedics de factuur in de meeste gevallen direct declareren bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt thuis alleen een (rest) nota voor kosten die niet gedeclareerd kunnen worden. Voorwaarde is dat uw zorgverzekeraar is aangesloten bij Infomedics.
Voor vragen over een factuur die u heeft ontvangen via Infomedics kunt u bellen met 036 – 203 19 00.

Pinnen
Wilt u de factuur liever direct inzien en meekrijgen of bent u niet verzekerd, dan kunt u de factuur ook per pin voldoen.

Hoofdstuk I – Consultatie en diagnostiek (C-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Consulten 
C001Consult ten behoeve van een intake€46,91
C002Consult voor een periodieke controle€23,45
C003Consult, niet zijnde periodieke controle€23,45
b. Diagnostisch onderzoek
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€23,45
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€111,10
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€111,10
C013 *Studiemodellen€30,86
C014Pocketregistratie€37,03
C015Parodontiumregistratie€74,07
 c. Diversen 
C020Mondzorg aan huis€18,52
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€25,92

Hoofdstuk II – Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€17,28
X11Beoordelen kleine röntgenfoto€12,96
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto€74,07
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€74,07
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto€27,16
X24Maken en beoordelen schedelfoto€33,33
X34Beoordelen schedelfoto€24,69
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€209,86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€61,72

Hoofdstuk III – Preventieve mondzorg (M-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€13,84
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€13,84
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten€13,84
M05Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€27,78
M32 */**Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek€18,52
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€6,17
M40Fluoridebehandeling€15,43
M61 *Mondbeschermer€27,78
M80 *Behandeling van witte vlekken, eerste element€53,70
M81 *Behandeling van witte vlekken, volgend element€29,63

Hoofdstuk IV – Verdoving (A-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€15,43
A15Oppervlakte verdoving€8,02
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatieKostprijs
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie€49,38

Hoofdstuk V – Verdoving door middel van een roesje (B-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
B10Introductie roesje (lachgassedatie)€30,86
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€30,86
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€38,04

Hoofdstuk VI – Vullingen (V-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
V71Eénvlaksvulling amalgaam€25,92
V72Tweevlaksvulling amalgaam€41,35
V73Drievlaksvulling amalgaam€53,70
V74Meervlaksvulling amalgaam€75,30
V81Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€38,27
V82Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€53,70
V83Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€66,04
V84Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer€87,65
V91Eénvlaksvulling composiet€49,38
V92Tweevlaksvulling composiet€64,81
V93Drievlaksvulling composiet€77,15
V94Meervlaksvulling composiet€98,76
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)€74,07
V30Fissuurlak eerste element (sealen)€27,78
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)€15,43
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€6,17
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€12,34
V70*Parapulpaire stift€12,34
V80*Wortelkanaalstift€21,60
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€9,26

Hoofdstuk VII – Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning 
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€43,21
E03Consult na tandheelkundig ongeval€33,95
   
 b. Wortelkanaalbehandeling 
 Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit 
E60 *Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€49,38
   
 Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€49,71
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€111,10
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€160,48
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€209,86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€259,24
E85Elektronische lengtebepaling€15,43
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€18,52
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€49,38
   
 Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.  
E51Verwijderen van kroon of brug€37,03
E52Moeilijke wortelkanaalopening€30,86
E53Verwijderen van wortelstift€43,21
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€30,86
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€30,86
E56 *Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€43,21
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€30,86
   
 Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt 
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€86,14
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€55,55
E63 *Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€46,29
E64Afsluiting van open wortelpunt€49,38
   
 Initiële wortelkanaalbehandeling 
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€61,72
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€30,86
   
 Bleken 
E90Inwendig bleken, eerste zitting€49,38
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€18,52
E97 *Uitwendig bleken per kaak€77,15
   
 Behandeling trauma-element 
E40Directe pulpa-overkapping€30,86
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€12,34
E43 *Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€24,69
E44Verwijderen spalk, per element€6,17
   
 Aanbrengen rubberdam 
E45Aanbrengen rubberdam€12,34
   
 Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen 
E31Snij-/hoektand€123,45
E32Premolaar€172,83
E33Molaar€222,20
E34 *Aanbrengen retrograde vulling€24,69
E36 *Het trekken van een element met re-implantatie€86,41
E37Kijkoperatie€74,07
   
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€61,72
 Gebruik operatiemicroscoop 
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€83,33
   
 Gebruiksklaar maken praktijkruimte 
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€61,72

Hoofdstuk VIII – Kronen en bruggen (R-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Inlays en kronen 
R08 *Eénvlaks composiet inlay€74,07
R09 *Tweevlaks composiet inlay€141,96
R10 *Drievlaks composiet inlay€185,17
R11 *Eénvlaksinlay€111,10
R12 *Tweevlaksinlay€172,83
R13 *Drievlaksinlay€246,89
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€30,86
R24 *Kroon op natuurlijk element€271,58
R34 *Kroon op implantaat€246,89
R29Confectiekroon€55,55
R31Opbouw plastisch materiaal€61,72
R32 *Gegoten opbouw, indirecte methode€61,72
R33 *Gegoten opbouw, directe methode€123,45
   
 b. Brugwerk 
R40 *Eerste brugtussendeel€185,17
R45 *Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€92,59
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€154,31
R50 *Metalen fixatiekap met afdruk€30,86
R55 *Gipsslot met extra afdruk€30,86
R60 *Plakbrug zonder preparatie€123,45
R61 *Plakbrug met preparatie€185,17
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€43,21
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€24,69
   
 c. Restauraties diversen 
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€67,90
R71 *Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€67,90
R74 *Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€24,69
R75 *Opnieuw vastzetten plakbrug€61,72
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€30,86
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€30,86
R91 *Wortelkap met stift€154,31
   
 d. Schildje van keramiek of kunststof 
R78 *Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€74,07
R79 *Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€123,45
   
 e. Temporaire voorzieningen 
R80 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€30,86
R85 *Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€12,34
R90 *Gedeeltelijk voltooid werk

Hoofdstuk IX – Behandelingen kauwstelsel (G-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) 
 Onderzoek/diagnostiek bij OPD 
G21Functieonderzoek kauwstelsel€111,10
G22Verlengd onderzoek OPD€222,20
G23Spieractiviteitsmeting en registratie€98,76
   
 Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)€64,81
G62 *Stabilisatieopbeetplaat€166,65
G68 *Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€49,38
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€74,07
   
 Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.  
G43Consult OPD-therapie B (complex)€124,68
G44 *Therapeutische injectie€67,90
G46 *Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€49,38
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€123,45
   
 b. Beetregistraties 
G10Niet-standaard beetregistratie€92,59
   
 Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 
G11Scharnierasbepaling€92,59
G12Centrale relatiebepaling€86,41
G13Protrale/laterale bepalingen€61,72
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€555,51
G16Therapeutische positiebepaling€30,86
G20Beetregistratie intra-oraal€61,72
   
 Diversen 
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur €33,33
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€30,86
G65 *Indirect planmatig inslijpen€339,48
G75Planmatig besliepen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€61,72
G69 *Beetbeschermingsplaat€67,90
G33 *Aanbrengen front/hoektandgeleiding€61,72
   
 c. Snurk- en slaapstoornisbeugel 
G71 *Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€308,62
G72Controlebezoek MRA€30,86
G73 *Reparatie MRA met afdruk€49,38
d. Myofunctionele apparatuur
G74 *Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur €130,24

Hoofdstuk X – Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Onderdeel A 
H11Trekken tand of kies€46,29
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€34,57
H21Kosten hechtmateriaal€6,29
H26Hechten weke delen€67,90
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling€61,72
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€18,52
   
 b. Onderdeel B 
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€61,72
H33Hemisectie van een molaar€74,07
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€74,07
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€55,55
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€37,03
   
 Wortelpuntoperatie per tandwortel 
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€74,07
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting€98,76
H44Primaire antrumsluiting€67,90
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€86,41
   
 Cyste-operatie 
H60Marsupialisatie€86,41
H65Primaire sluiting€166,65
   
 Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€86,41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€166,65
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€117,27
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€197,51

Hoofdstuk XI – Kunstgebitten (P-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
a. Gedeeltelijk kunstgebit
P001 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak€92,59
P002 *Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak€185,17
P003 *Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak€253,07
P004 *Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak€345,65
b. Volledig kunstgebit
P020 *Volledig kunstgebit bovenkaak€185,17
P021 *Volledig kunstgebit onderkaak€246,89
P022 *Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€401,20
P023 *Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€123,45
c. Toeslagen
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€66,66
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€30,86
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€61,72
P043Toeslag voor frontopstelling of boetebepaling in aparte zitting€37,03
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€83,33
P045Toeslag immediaat kunstgebit€15,43
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€49,38
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€18,52
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls€92,59
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€61,72
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€43,21
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak€43,21
P062 *Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€87,03
P063 *Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€87,65
P064 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€75,92
P065 *Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€79,01
P066 *Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€172,83
P067 *Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€30,86
P068 *Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€18,52
P069 *Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€49,38
P070 *Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€18,52
P071 *Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€49,38
P072 *Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€49,38

Hoofdstuk XII – Tandvleesbehandelingen (T-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
 a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 
T012Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus€179,00
T021Grondig reinigen wortel, complex€33,33
T022Grondig reinigen wortel, standaard€24,69
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus €111,10
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €67,90
T042Consult parodontale nazorg€93,82
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg€124,68
T044Complex consult parodontale nazorg€166,04
   
 Parodontale chirurgie 
T070Flapoperatie tussen twee elementen€200,60
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€308,62
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)€370,34
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €61,72
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €166,04
T076Tuber- of retromolaarplastiek€77,15
   
 b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) 
 Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a 
T101Tuber- of retromolaarplastiek €108,02
T102Tandvleescorrectie, per element €58,64
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€154,31
   
 Toepassen van regeneratietechniek
T111 *Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €370,34
T112 *Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €123,45
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€200,60
   
 Parodontale kroonverlengingsprocedure 
T121Kroonverlenging per element€200,60
T122Kroonverlenging per sextant€370,34
   
Mucogingivale chirurgie
T141Tandvleestransplantaat €117,27
T142 *Recessie bedekking met verplaatste lap €370,34
 Directe postoperatieve zorg 
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €61,72
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €166,04
   
 Diversen 
T161 **Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €43,21
T162Behandeling tandvleesabces €83,33
T163 *Toepassing lokaal medicament €66,66
T164 *(Draad)Spalk €24,69
T165Uitgebreide voedingsanalyse €61,72

Hoofdstuk XIII – Implantaten (J-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie €182,78
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €103,44
   
 a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning 
J01Initieel onderzoek implantologie €68,48
J02 *Verlengd onderzoek implantologie€105,35
J03 *Proefopstelling€142,22
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€47,41
   
 b. I Pre-implantologische chirurgie 
J09 *Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€252,84
J10 *Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€158,03
J11Prepareren donorplaats€142,22
J12 *Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak€152,76
J13 *Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€72,03
   
 b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen 
J06Vrijleggen foramen mentale€31,61
J15 *Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant€89,55
J17 *Aanvullende ophoging bodem bijholte€136,96
J18 *Ophoging bodem bijholte orthograad€63,21
J19Toeslag esthetische zone€68,48
   
 c. Implantologische chirurgie  
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€240,73
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak€99,56
J23 *Plaatsen eerste tandvleesvormer (Healing Abutment)€79,01
J29 *Plaatsen volgende tandvleesvormer (Healing Abutment)€37,40
J26Moeizaam verwijderen implantaat€173,83
J36Verwijderen implantaat€34,77
J27Vervangen eerste implantaat€240,73
J37Vervangen volgend implantaat€99,56
J39Uitvoeren autotransplantaat€183,84
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) €183,84
   
 d. Diversen 
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruikKostprijs
J08 *Aanbrengen botvervangers in extractie wond€21,07
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats€110,62
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie €118,52
J32 *Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€121,15
J33Kosten implantaat€338,74
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€10,54
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat€24,76
J87 *Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€273,91
   
 e. Mesostructuur 
J45 *Plaatsen eerste drukknop€126,42
J41 *Plaatsen elke volgende drukknop€36,87
J42 *Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€215,97
J43 *Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€68,48
J44 *Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€26,34
   
 f. Prothetische behandeling na implantaten 
J50 *Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€542,55
J51 *Onder klikgebit€352,92
J52 *Boven klikgebit€352,92
J53 *Omvorming klikgebit€105,35
J54 *Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€136,96
J55 *Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€158,03
J56 *Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€184,36
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€89,55
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten€115,89
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten€142,22
   
 g. Nazorg implantologie 
J60Specifiek consult nazorg implantologie€57,94
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€94,82
        
 h. Prothetische nazorg 
J70 *Opvullen zonder staafdemontage€147,49
J71 *Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€184,36
J72 *Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€210,70
J73 *Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€237,04
J74 *Reparatie zonder staafdemontage€57,94
J75 *Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€110,62
J76 *Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€136,96
J77 *Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€163,29
J78 *Verwijderen en vervangen drukknop€26,34
   
 i. Ketenzorg implantologie 
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€536,23

Hoofdstuk XIV – Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
U25 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€14,06
U35 *Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten€16,22
U05 *Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€16,22

Hoofdstuk XV – Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y-codes)

CodeOmschrijvingTarief 
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten€14,06
Y02Onderlinge dienstverleningMaximum